Informacje dla Rodziców


Drodzy Rodzice !!!

W związku z sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zgodnie z motywem 46 RODO (przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się) i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego ...) oraz art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej), Dyrektor Przedszkola zawiadamia, że o wynikach naboru dzieci do Przedszkola, rodzice i opiekunowie prawni mogą dowiadywać się również drogą elektroniczną oraz telefonicznie

Jednocześnie informuje się, że Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola (art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Zgodnie z ust. 4 tej regulacji listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Wnioski rekrutacyjne mogą wpływać w wersji elektronicznej np. skany podpisanych deklaracji.


?Zadania dla dzieci"

W menu bocznym przedszkolnej strony internetowej, utworzona została zakładka ?Zadania dla dzieci". Znajdują sie tam zadania przygotowane przez nauczycielki dla każdej z grup przedszkolnych.  Zawieszenie zajęć w placówce nie jest czasem feryjnym. Dzieci  z pomocą rodziców są zobligowane do pracy w domu. Zamieszczone karty pracy służą utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy.


Harmonogram, zaproszenie na dni adaptacyjne

REKRUTACJA 2020/2021- UWAGA:

  • Składanie dokumentów u wicedyrektora ds. przedszkola przez internet na emaila:bozenazachara17@gmai.com
  • Drodzy rodzice, prosimy pobrać  w dniach  27 - 30.04.2020r. oświadczenie  ze strony przedszkola potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola oraz potwierdzające wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej i przesłać   również  przez internet  na emaila:bozenazachara17@gmai.com

- PO WZNOWIENIU ZAJĘĆ  W PRZEDSZKOLU PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O DOSTARCZENIE  DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ

   

TERMINY

CZYNNOŚCI RODZICÓW

2.03 ? 31.03. 2020 r.

Poniedziałek : w godz. 9.00-12.00

            Środa: w godz.  8.00-11.00

      Czwartek: w godz.10.00-14.00

Należy:

- pobrać w przedszkolu kartę zapisu
- złożyć bezpośrednio u dyrektora p-la wypełnioną deklarację (wraz z dokumentacją uzupełniającą - w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny)

27.04.2020r.

od godz. 10.00

Należy:
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu
na wywieszonej liście dzieci zakwalifikowanych                             i niezakwalifikowanych.

27 - 30.04.2020r.

w godzinach: 8.00?15.00

Należy:
Złożyć w przedszkolu pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

06.05.2020 r.

od godz.10.00

Sprawdzenie w przedszkolu - wywieszonej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

ZAPRASZAMY NOWE DZIECI DO PRZEDSZKOLA - NA SPOTKANIA, JAK NIŻEJ:

  • Teatrzyk: ?Na łące i polanie? ? wyk. Teatr z Krakowa
  • Teatrzyk: ?Wiosenna pobudka? ? wyk. Teatr z Krakowa
  • Teatrzyk: ?Kalejdoskop zagrożeń- Bezpieczeństwo? ? wyk. Teatr z Krakowa

Ponadto zapraszamy nowe dzieci wraz z opiekunami do korzystania z naszego placu zabaw w ogrodzie. Dzięki wczesnej adaptacji dziecka do przedszkola, w tym: obserwacjom rzeczywistości przedszkolnej przez dziecko, zapoznaniu z terenem, pierwszej zabawy z przedszkolakami, łatwiej przekroczy ono próg przedszkola od września 2020 roku.

W obecnej chwili nie możemy podać  terminów tych widowisk z przyczyn niezależnych  od przedszkola. Proszę sprawdzać na naszej stronie w zakładce wydarzenia - www.przedszkole.lubawka.eu

Planowane jest zebranie rodziców dzieci nowoprzyjętych ? konkretna data będzie podana  w późniejszym terminie. Prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy serdecznie


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Papieża Jana Pawła II nr 17

58-400 Kamienna Góra
Tel./fax:75 645 02 44 
Tel.601 646?072

kontakt@pcekamgora.org

Strona internetowa poradni:

http://www.pcekamgora.org/index.php


PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA ZA PRZEDSZKOLE:

ODBIORCA:  Zespół Szkolno Przedszkolny im. "Tkaczy Chełmskich" ul. Kolonia 14,Chełmsko Śląskie

Czesne: 

Nr. konta:38 1600 1462 1836 0576 6000 0001

Tytułem: czesne za miesiąc ............imię i nazwisko dziecka

Wyzywienie:

Nr. konta :81 1600 1462 1836 0576 6000 0003

Tytułem: wyżywienie za miesiąc................imię i nazwisko dziecka


Pliki do pobrania