INTEGRACJA SENSORYCZNA W PRZEDSZKOLU

 Integracja sensoryczna w przedszkolu
 
Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów człowieka jest ze sobą ściśle powiązane, wzajemne oddziaływanie na siebie zmysłów oraz proces integracji wrażeń sensorycznych są bardzo złożone i niezbędne, by dziecko prawidłowo interpretowało rzeczywistość i reagowało na nią. Zdając sobie sprawę w powyższego, w naszym przedszkolu często organizujemy zabawy sensoryczne.