UROCZYSTOŚĆ DNIA BABCI I DZIADKA W GRUPIE SKRZATY

A za te nasze niektóre braki proszę wybaczyć -my jesteśmy przedszkolaki. Te słowa można było usłyszeć podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w  grupie Skrzaty które odbyły się w dniu dzisiejszym. Dzieci przygotowały specjalny dla nich program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanym programie artystycznym wnuczęta wyraziły swoją miłość i wdzięczność do ukochanych osób. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem Niejednej babci i dziadkowi zakręciła się łza w oku. Następnie wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom przygotowane samodzielnie upominki i laurki z pięknymi życzeniami.  W dalszej części uroczystości niecodzienni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz na zabawy w kole wspólnie z dziećmi. Niecodziennym gościem w przedszkolu okazał się jeden z dziadków, który przybył na uroczystość w galowym stroju  górniczym. Dzieci miały okazję do bliższego poznania  wyglądy Górnika i w rozmowie o trudzie jego pracy. Dzięki takim sytuacjom dzieci od najmłodszych lat rozbudzają w sobie pasję do poznawania wybranych zawodów.