Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne projektu  "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" oraz bezpłatne warsztaty, które odbędą się  9 listopada 2017 r. (czwartek) od godz. 12.00 do godz. 18.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (ul. Wł. Broniewskiego 15) w sali sesyjnej (III piętro). 

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu "Roczny program współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" - stanowiącego załącznik do uchwały Nr 232/2017 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 6 października 2017 r. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadania pytań dotyczących projektu w/w dokumentu, a także będą mogli przekazać swoje uwagi i opinie do projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Cecylia Skulska - Pełnomocnik do spraw Organizacji Pozarządowych.

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy i jej celem będzie omówienie nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu , Biura Regionalnego w Wałbrzychu.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:

- kluczowe elementy projektu,

- uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego,

- cel główny i cele szczegółowe zadania publicznego,

- opis grupy docelowej zadania publicznego,

- szczegółowy opis działań projektowych,

- formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde i miękkie,

- harmonogram projektu,

- tworzenie budżetu projektu,

- praca wolontariuszy jako wkład własny,

- wkład rzeczowy.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne i przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Swój udział w spotkaniu można potwierdzić telefonicznie - pod numerem telefonu 75 6450129/75 6450104, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.