REKRUTACJA 2024/25


Szanowni Rodzice!
Dnia 01.03.2024r. rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025.                                                     
 Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu należy złożyć do pani wicedyrektor Alicji Sarzyńskiej lub w sekretariacie szkoły do dnia 29.03.2024r.                                                                                                    

25.04.2024r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
Od 26.04.2024r. do 30.04.2024r. należy złożyć pisemne potwierdzenie rodziców/ opiekunów kandydata w kwestii przyjęcia do danej placówki
Wnioski znajdują się na dole w przedszkolu ul. Kolonia 14 (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej przedszkola. 
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
Od 10.05.2024r. do 17.05.2024r.- złożenie wniosku
24.05.2024r.-  podanie listy kandydatów
Od 27.05.2024r. do 29.05.2024r.- złożenie pisemnego potwierdzenia