NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Jak co roku w naszym Przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku organizatorem uroczystości, która miała ona na celu kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych: godła, flagi i hymnu oraz pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji była grupa ELFY. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły ubrane na galowo, by podkreślić rangę uroczystości i świętować ten wspaniały, wyjątkowy dzień. Grupa ELFY przygotowała montaż słowno- muzyczny, który pozwolił w prosty, przystępny sposób zachęcić dzieci do poznawania historii Polski i rozwijania postaw patriotycznych. Przedszkolaki z zaangażowaniem recytowały wiersze, śpiewały piosenki o charakterze patriotycznym i tańczyły krakowiaka. Na zakończenie uroczystości cała społeczność przedszkolna wspólnie odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Była to podniosła i piękna uroczystość.