OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego Pani Wiosna


1.Organizator:  Alina Wróbel

2.Cele:
?kształtowanie wyobraźni plastycznej
?inspirowanie wiosenną tematyką
?rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne  w różnych materiałach, technikach i formach
?popularyzowanie wiedzy o wiosennych barwach

3.Uczestnicy:
?dzieci w wieku przedszkolnym od 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola Publicznego  w Chełmsku Śląskim wraz z rodzicami

4.Tematyka konkursu:
?Tematyka konkursu winna koncentrować się wokół tematu "Pani Wiosna?;
Prace powinny być związane z wiosną, jej kolorami.
?Należy przedstawić przyrodę  w wiosennych barwach, otoczenie dziecka z wiosennymi elementami.

5.Technika: dowolna, płaska
6.Format: A4 lub A3
7. Termin: 30.03.2020 r. ? 30.04.2020r.
8.Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

9. Na adres mailowy: mercure223@tlen.pl  należy wysłać zdjęcie gotowej pracy, a po powrocie do przedszkola oddać ją organizatorowi, w celu zrobienia wystawy prac. specjalna komisja wybierze 3 najbardziej kreatywne prace. Ponadto, wyróżnienia otrzymają 2 kolejne osoby. Łącznie, nagrody zostaną przekazane 5 uczestnikom.

  

10. W wiadomości mailowej, razem z załączonym zdjęciem pracy konkursowej, należy podać imię i nazwisko uczestnika, jego wiek, a także grupę przedszkolną. W tytule wiadomości najlepiej wpisać Konkurs Pani Wiosna.

11. Nadesłane nam zdjęcia prac wszystkich dzieci zostaną opublikowane po ogłoszeniu wyników konkursu na naszej stronie internetowej, oraz na Facebooku, w postaci wiosennej galerii.


 ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE