ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

ZAPRASZAMY  NOWO  PRZYJĘTE DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

29 i 30 SIERPNIA O GODZINIE 11:00

PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ ZMIENNE OBUWIE DLA SIEBIE I DZIECKA