Rekrutacja 2016/17

INFORMACJE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/18

W przedszkolu, na tablicach informacyjnych dla rodziców, są umieszczone listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/18